• Bendras sąrašas

 • Renata Adomavičienė - specialioji pedagogė

  Renata Adomavičienė - specialioji pedagogė

  "Aš tikiu tavimi aš myliu Tave tokį, koks esi Aš turiu viltį, kad mes kartu galime daug..."
 • Vytautas Baršauskas- fizikos mokytojas metodininkas

  Vytautas Baršauskas- fizikos mokytojas metodininkas

  Mokytojas, turintis savo gatvę.
 • Rasa Boreikienė - lietuvių k. mokytoja metodininkė

  Rasa Boreikienė - lietuvių k. mokytoja metodininkė

  Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui - nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais (Justinas Marcinkevičius)
 • Roberta Genienė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

  Vaikai – tai maži stebuklai, mūsų širdyje užimantys daugiausia vietos. Pasiklydę, išdykę, gražūs, jie verti ne tik mūsų rūpesčio, bet ir pastangų būti pažintais, todėl reiktų žvelgti giliau, ką reiškia būti vaiku, o ne tik į tai, ką reiškia vaiką auginti. Leiskime vaikui augti!
 • Nijolė Janonytė - pradinių klasių mokytoja metodininkė

  Nijolė Janonytė - pradinių klasių mokytoja metodininkė

  Pradinė mokykla – tai mokslo ir žinių kalvė, kurioje formuojamas augančios kartos mąstymas, reikia ją tvirtai laikyti rankose, jeigu nenorime paleisti ateities. Mokiniai – ateities daigeliai, kurie noriai stiebiasi į saulę. Pradinis ugdymas padeda mažam daigeliui prasikalti. Ugdo kūrybingumą, norą mokytis, augti ir stiprėti. Suteikia pagrindus tolimesnei augimo kelionei.
 • Ilona Jesevičienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė

  Ilona Jesevičienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė

  Pamokose didelį dėmesį skiriu individualizavimui pagal mokinių gebėjimus, siekiu, kad mokiniai ne tik turėtų kuo daugiau žinių ir informacijos, bet ir įgytų įgūdžių, padėsiančių tuo pasinaudoti kasdieniniame gyvenime. Savo geriausiomis savybėmis įvardinčiau norą ir sugebėjimą mokytis ir tobulėti, analitinį mąstymą bei sugebėjimą įžvelgti dalyko esmę, pasiryžimą ir užsispyrimą, susikaupimą bei stiprų atsakomybės jausmą.
 • Mindaugas Kalniūnas, šokių vyr. mokytojas

  Mindaugas Kalniūnas, šokių vyr. mokytojas

  Šokis - tai puikus būdas lavinti kūną, laikyseną, ugdyti kūrybiškumą bei išreikšti save.
 • Viktorija Lepinskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

  Vaikas visada gali išmokyti suaugusį trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visuomet būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų jėgų reikalauti to, ko trokšti. (P.Coelho). Esu auklėtoja, dirbanti ikimokyklinėje įstaigoje. Man svarbu, kad kiekvienas vaikas, praleisdamas laiką ikimokyklinėje įstaigoje džiaugtųsi, būtų užsiėmęs ir laimingas...
 • Nijolė Mažeikienė - direktoriaus pavaduotojai ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė

  Nijolė Mažeikienė - direktoriaus pavaduotojai ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė

  Muzika – tai tarptautinė kalba, kuria galima susikalbėti visame pasaulyje.
 • Gidrius Miežanskas - tikybos mokytojas

  Gidrius Miežanskas - tikybos mokytojas

  Tikybos pamokos padeda atrasti tikejimą Dievu. Tikėjimas suteikia gyvenimui prasmę ir tikslą bei įgalina gauti atsakymus į savo klausimus.
 • Sandra Mikalauskienė - anglų k. vyr. mokytoja

  Sandra Mikalauskienė - anglų k. vyr. mokytoja

  Mokėsi kalbą - turėsi galimybę keliauti po pasaulį ir sutikti daugybę įdomių žmonių! Mokykimės drauge!
 • Zita Skatikienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė

  Zita Skatikienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė

  Mažais žingsneliais į didį pažinimo pasaulį kviečiu keliauti kartu. Nuo pirmos klasės mokysimės draugauti, svajoti, siekti mažų ir didelių tikslų.
 • Margarita Paulauskienė- pradinių klasių mokytoja

  Margarita Paulauskienė- pradinių klasių mokytoja

  Vaikai-tai maži stebuklai, mūsų širdyse užimantys daugiausia vietos. Pasiklydę, išdykę, gražūs, jie verti ne tik mūsų rūpesčio, bet ir pastangų padėti pažinti, žvelgti į pasaulį giliau. Vaikams žinių pasaulį padedu atrakinti trimis raktais-raide, skaitmeniu, nata. Skatinu norą žinoti, mąstyti, svajoti.
 • Oksana Smirnovienė - kūno kultūros mokytoja ekspertė

  Oksana Smirnovienė - kūno kultūros mokytoja ekspertė

  Kiekvienas žmogus gali būti gražus. Tik reikia noro ir pastangų.
 • Rūta Šuliauskienė - soc. pedagogė, rusų k. mokytoja

  Rūta Šuliauskienė - soc. pedagogė, rusų k. mokytoja

  Kalbų mokėjimas atveria duris į naują pažinimą. Rusų kalba padės pažinti rusų tautos kultūrinį ir literatūrinį pažinimą. Išmokime su kaimynais kalbėtis jų kalba.
 • Snieguolė Urbonienė, neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja

  Snieguolė Urbonienė, neformalaus ugdymo (muzikos) mokytoja

  Ikimokyklinio ugdymo skyriuje vedu muzikinę programą “Vaikystė muzikos šalyje”. Mano tikslas - lavinti ugdytiniams muzikinę klausą, atmintį, balsą, kūno motoriką, ugdyti vokalinio muzikavimo gebėjimus. Išmokyti daug gražių, skambių, melodingų ir nuotaikingų dainelių.
 • Renata Varnienė - chemijos mokytoja metodininkė

  Renata Varnienė - chemijos mokytoja metodininkė

  Chemija - tai viskas, kas mus supa. Mes nenusiperkame nei vieno daikto, prie kurio nebūtų prisilietęs chemijos mokslas. Visos priemonės, kurias naudojame, yra pagamintos su chemijos pagalba. Chemija - tai ne tik uždaviniai ir reakcijų lygtys. Tai - eksperimentinis mokslas, kurio neįsivaizduoju be demonstracinių bandymų ir laboratorinių darbų.
 • Ilona Žiūkienė - biologijos vyr. mokytoja

  GAMTA-vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. Ne visi puslapiai vienodai įdomūs, bet skaitykime šią knygą nepraleisdami puslapių. Prasmingo skaitymo.