2 procentų parama mokyklai

Gerbiami tėveliai, buvę mokiniai ir visi, kurie norėtų paremti mūsų mokyklą!
Dėkojame visiems, 2018 metais parėmusiems mokyklą ir skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Pasirinktame pažangios mokyklos kūrimo kelyje jaučiame Jūsų pritarimą ir palaikymą. Tai padeda mums kurti saugią ir atvirą ugdymo(si) aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo(si) tikslus.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus savo pajamų dalį (iki 2 proc.) Jūs galite pervesti pasirinktai įstaigai, visuomeninei organizacijai ir kt. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų materialinių išlaidų.
Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2019 metų gegužės 2 d.
Prašymas yra nustatytos formos FR0512  4 versiją. Jo pateikimo būdas – elektroninis (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 • 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
 • 2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;
 • 3V laukelyje – Jūsų vardas;
 • 3P laukelyje – Jūsų pavardė;
 • 4 laukelyje – Jūsų adresas;
 • 5 laukelyje - rašyti 2018;
 • 6S laukelyje – žymėti varnele;
 • E1 laukelyje – rašyti 2 (gavėjo tipas);
 • E2 laukelyje – rašyti 190136168
 • E4 laukelyje – rašyti 2,00 arba kitas ne didesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį mokyklai;
 • E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą:
 • jei norite pildyti tik už 2018 metus, tai E5 laukelio nepildyti;
 • jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų.

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, skyrusiems „Nemuno“ mokyklai 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą!

Administracija

 • Created on .
 • Last updated on .