Priėmimo sąlygos

27 vasario 2016

 

Mokiniai priimami į  Kauno „Nemuno“ mokyklą-daugiafunkcį centrą vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671 „Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus patvirtintu  2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-32 priėmimo į Kauno „Nemuno“ mokyklą-daugiafunkcį cetrą tvarkos aprašu.

Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro asmenų priėmimo į bendrojo ugdymo klases 2017 m. komisijos darbo reglamentas.

 Priėmimo tvarka ir laikas

Į Kauno „Nemuno” mokyklos-daugiafunkcio centro 1-10 ir priešmokyklinę grupę prašymai priimami nuo 2017 m. vasario mėn. 20 d. 13 val.
Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ir pagrindinio (I pakopos) ugdymo programas, mokyklos-daugiafunkcio centro raštinės vedėjai pateikia:

 1. prašymą (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 14-16 metų vaikas - pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
 2. sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 15 d.);
 3. pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą arba duoti sutikimą (nurodoma prašyme), kad mokyklos administracija  informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų;
 4. kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus (gimimo liudijimo kopiją, mokymosi pasiekimų pažymėjimą (2 - 10 kl.), mokinio asmens bylos kopiją, 2 nuotraukas 2,5 cm x 3 cm).

  Prašymai priimami raštinėje
  pirmadieniais - ketvirtadieniais  8.00 - 17 val. penktadieniais  8.00 - 16 val.

   Klasių komplektai 2017 - 2018 m. m.

Ikimokyklinės grupės

Priešmo-kyklinė grupė

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

10 k.

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Laisvos vietos klasėse

Klasė

Klasių skaičius

Laisvos vietos

Priešmokyklinė grupė

1

0

1a

1

0

1b

1

6

2a

1

0

3a

1

6

4a

1

4

5a

1

1

6a

1

5

7a

1

2

8a

1

1

Priimant mokinius į mokyklą-daugiafunkcį centrą taikomi šie prioritetai:

Į Kauno „Nemuno” mokyklą-daugiafunkcį centrą pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytoje mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorijoje.

 

Mokykla, vykdoma programa

Gatvė

Gatvės atkarpa

Nuo

Iki

Nr.

1

3

4

5

6

Gričiupio seniūnija

Kauno „Nemuno“

Amalių g.

mokykla-daugiafunkcis

K. Baršausko g.

 centras

Biržiškų g.

Pradinio ir pagrindinio

Brolybės g.

ugdymo programos

A. ir J. Gravrogkų g.

R. Kalantos g.

Pradžios

Jėgainės g.

Kartono g.

Kovo 11-osios g.

Pradžios

Dujotiekio g.

Neporiniai

Lygybės g.

Medžiotojų g.

Metelių g.

Mielagėnų g.

Naručio g.

Pašilės g.

Pradžios

Dujotiekio g.

Popieriaus g.

Rimšės g.

M. Riomerio g.

Slėnio g.

Studentų g.

A. Baranausko g.

Gričiupio g.

S. Šalkauskio g.

Tauro g.

Užtvankos g.

Vienybės g.

Vieškūnų g.

Žuvinto g.

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras teritorija pagal 1-10 klasės:

Gatvė

Į teritoriją įeinantys adresai

A. ir J. Gravrogkų

1, 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17,

Amalių

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,

Apuokų takas

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

Biržiškų

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1T, 3, 4, 5, 7, 9, 11,

Breslaujos

1, 1A, 2, 3, 3A, 3C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,

Brolybės

1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A,

Chemijos

4, 4A, 4B, 4D, 4E, 6, 6A, 6B, 8, 8A, 18, 30, 30A, 32B, 33, 34, 34A, 34B, 35, 37, 37A, 38, 38A, 38B, 39, 40, 40A, 40B, 41, 42, 44, 46, 46A, 48, 48A, 48C, 50, 50A, 52, 58, 60, 68A,

Dujotiekio

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26A, 26B, 28, 30,

Gričiupio

2, 2A, 2C, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 32, 32A, 34,

Jėgainės

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10P, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Jerubių takas

1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39A, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,

K. Baršausko

47, 47E, 49, 49A, 51, 51B, 53, 55, 57, 59, 63, 63A, 64, 64D, 65, 66, 66A, 66B, 66D, 66P, 67, 68, 69, 70, 70A, 71, 72, 73, 74, 75, 75A, 76, 77, 77A, 77B, 77C, 77D, 78, 78A, 79, 79A, 79B, 80, 81, 82, 82A, 83, 84, 85, 85A, 85B, 86, 87, 87A, 88, 89, 90, 90A, 91, 92, 94, 95, 99A, 101, 101A, 105,

Kaišiadorių

67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 95C, 97,

Kartono

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17,

Kikilių takas

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

Kombinato

3, 3A, 4, 6, 8, 8A, 9, 10, 10A,

Kovo 11-osios

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,

Kryžiasnapių takas

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 36A, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120,

Lygybės

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 21,

M. Riomerio

1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23J, 23K, 23L, 23M, 23P, 23R, 23S, 23T, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 27, 29, 31, 33, 35, 35A, 35C, 35D, 37,

Medšarkių takas

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 57, 59, 61,

Medžiotojų

1, 2, 2A, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

Meletų takas

1, 2, 3, 3A, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Metelių

3, 4, 5, 6, 7, 9,

Motorų

25, 27, 29,

Naručio

3, 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49,

Nykštukų takas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Pašilės

4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 14A, 15A, 18, 19, 21, 23, 24, 25,

Pelėdų takas

3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,

Plieno

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 5, 7, 9, 17, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 30, 32, 34, 38, 46, 48,

Popieriaus

9, 10, 13, 15, 16, 16A, 18,

Pramonės pr.

1, 3, 5, 5P, 7, 9,

Prancūzų

104, 106, 106A, 110, 110A, 110B, 110C, 110D, 110E, 110F, 110G, 110H, 112, 112A, 112B, 112C, 114, 116, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 141A, 143, 143A, 145, 147, 149, 149A, 149B, 151, 151A, 153, 155, 157, 159, 161, 161A, 163, 165, 167, 169, 169A, 171, 173, 175, 177,

R. Kalantos

1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 6, 7, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 15A, 15B, 15C, 15D, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 21P, 22, 23, 23A, 24, 25, 25A, 27, 28, 30, 32, 34, 34A, 34B, 34C, 38, 38A, 40, 42, 44, 44A, 44B, 45, 45A, 46, 47, 49, 49B, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73A,

Rimšės

3, 4, 5, 9, 11, 15,

S. Šalkauskio

3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 19A, 19B, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,

Slėnio

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,

Stakliškių

1,

Studentų

54, 54P, 56, 67, 69, 71, 73, 75, 75A, 77,

Švenčionių

65,

Tauro

2, 3, 3A, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Tilvikų takas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59,

Tunelio

41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 60,

Ūkio

3,

Užtvankos

4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 15A,

Vienybės

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31A,

Vieškūnų

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25A, 26,

Vileikos

2, 4, 6, 8,

Žalvarnių takas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38,

Žuvinto

3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 13A, 13B, 14, 15, 15A, 17, 17A, 17B, 17D, 17E, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 39,

Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą-daugiafunkcį centrą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

Užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių, išvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimas:

 • Užsienyje išeitą pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį vertina mokykla. Jei reikia likviduoti kai kurių dalykų programų skirtumus, mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų taryba, atsižvelgusi į mokinio pageidavimus, numato būdus ir formas likviduoti dalykų programų spragas ir atsiskaityti;
 • Užsieniečių vaikų, nemokančių valstybinės kalbos ir norinčių tęsti mokymąsi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, ugdymas organizuojamas vadovaujantis užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose grupėse remiantis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. Nr. ISAK-1800 (Žin., 2005, Nr. 109–3991) įsakymu. 

Sutartys

 • Mokinio priėmimas mokytis pagal visas ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami Mokyklos-daugiafunkcio centro ir mokinio (arba asmens, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
 • Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo  Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė ir prašymo pateikėjas.
 • Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

Prašymai priimami raštinėje
pirmadieniais - ketvirtadieniais  8.00 - 17 val. penktadieniais  8.00 - 16 val.

 Atnaujinta 2017 m.l rugsėjos 4 d. 14:14