Kai žemelė atsibudo

2019 m. balandžio 1 d.

Kai žemelė atsibudo,
Želmenėlis strykt iš grūdo 🌱
Ir nusijuokė žvaliai:
- Kur jūs, saulės spinduliai? 🌞
- Sveikas gyvas, rugio vaike!
Ko tau reikia, ko tau reikia?
- Ko man reikia po žiemos?
Tik lietaus ir šilumos 🌧️☀️


Studijos ,, Aukštyn kojom'' vaikučiai kviečia pavasarį į savo studiją! 🌞🌱