Nuoširdžių sveikinimų, gražių žodžių, padėkų niekada nebūna per daug...
Šeimų šventėje, kuri vyko „Girstučio“ kultūros rūmuose (organizatorė bendruomenės centro „Girsta“ pirmininkė Z. Streikienė) buvo pasveikintos ir apdovanotos šeimos ir pedagogai, o vaikai padėkojo visiems nuostabiu koncertu.