Lapkričio 16-ąją bibliotekoje minėjome poeto Kazio Binkio 125-ąsias gimimo metines. Bibliotekininkei pasakojant poeto biografiją, buvo skaitomos įvairių jo kūrybos laikotarpių eilės. Vyresnių klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Rasos Boreikienės, pasiruošė pristatyti ryškiausiai poeto pasaulėjautą atspindinčius kūrinius: „Gėlės iš šieno“ , „Utos“ „Vėjavaikis“, „Aplink tik dairosi akys nustebusios“, ,,Agitacinio pobūdžio eilėraštis su priemaiša piršlybų“ ir kt.

Taip pat pasiklausėme bardo V. Kernagio bei grupės „Liūdni slibinai“ atliekamų dainų pagal K. Binkio eiles. Popietę užbaigė pradinių klasių mokinių, kuriems pasiruošti padėjo mokytojos Zita Skatikienė ir Nijolė Janonytė, pasirodymas. Jie puikiai padeklamavo ištraukas iš poemų „Kiškių sukilimas“, „Meškeriotojas“ ir „Jonas pas čigonus“.