Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai“ pateikiamos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nurodytos biudžeto vykdymo ataskaitos.

  • Ataskaitos už 2024 metus

  • Ataskaitos už 2023 metus

  • Ataskaitos už 2022 metus

  • Ataskaitos už 2021 metus

  • Ataskaitos už 2020 metus

  • Ataskaitos už 2019 metus

  • Ataskaitos už 2018 metus

  • Ataskaitos už 2017 metus

  • Ataskaitos už 2016 metus

  • Ataskaitos už 2015 metus