Komisijos

04 gegužės 2016

 • Mokyklos vaiko gerovės komisija

  Komisijos pirmininkė – Rūta Šuliauskienė, vyr. socialinė pedagogė.

  Komisijos pirmininko pavaduotoja – Aida Daugėlienė, logopedė metodininkė.

  Sekretorė – Renata Adomavičienė, specialioji pedagogė metodininkė.
  Nariai: Ingrida Knyš, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Ernestas Jagelavičius, specialusis pedagogas;
  Gintė Ulinskaitė, psichologė;
  Ingrida Jankauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  Vitalija Baronienė, matematikos mokytoja metodininkė.
 • Mokyklos viešųjų pirkimų komisija

  Mokykloje supaprastintų viešųjų pirkimų atlikimui sudarytos komisijos:

  Valstybinių funkcijų programos vykdymo funkcijoms atlikti:

  Organizatorė – Rita Drabavičiūtė, bibliotekos-informacinio centro vedėja, komisijos pirmininkė.
  Nariai:
  Renata Adomavičienė, specialioji pedagogė metodininkė;
  Sandra Mikalauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
  Rūta Šuliauskienė, socialinė pedagogė.

  Švietimo ir ugdymo programai įgyvendinti, užtikrinant tinkamas ugdymosi aplinkas:


  Organizatorė – Virginija Kutienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams.
  Nariai:
  Aida Daugėlienė, logopedė metodininkė;
  Neringa Paukštytė-Simonavičė, papildomo ugdymo organizatorė;
  Inga Krašinskienė, raštinės vedėja.