Komisijos

04 gegužės 2016

 • Mokyklos vaiko gerovės komisija

  Komisijos pirmininkė – Nijolė Mažeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

  Komisijos pirmininko pavaduotoja – Aida Daugelienė, logopedė metodininkė;

  Sekretorė – Rūta Šuliauskienė, socialinė pedagogė;

  Nariai:

  Ingrida Knyš, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Renata Adomavičienė, specialioji pedagogė metodininkė;
  Gintė Ulinskaitė, psichologė;
  Ginatrė Pilvelytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  Zita Skatikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  Vitalija Baronienė, matematikos mokytoja metodininkė;

 • Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m.m.

  Read more

 • Mokyklos viešųjų pirkimų komisija

  Mokykloje supaprastintų viešųjų pirkimų atlikimui sudarytos komisijos:

  Valstybinių funkcijų programos vykdymo funkcijoms atlikti:

  Organizatorė – Rita Drabavičiūtė, bibliotekos-informacinio centro vedėja, komisijos pirmininkė.
  Nariai:
  Renata Adomavičienė, specialioji pedagogė metodininkė;
  Sandra Mikalauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
  Rūta Šuliauskienė, socialinė pedagogė.

  Švietimo ir ugdymo programai įgyvendinti, užtikrinant tinkamas ugdymosi aplinkas:


  Organizatorė – Virginija Kutienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams.
  Nariai:
  Aida Daugėlienė, logopedė metodininkė;
  Neringa Paukštytė-Simonavičė, papildomo ugdymo organizatorė;
  Inga Krašinskienė, raštinės vedėja.