Mokyklos tarybų, veiklos įsivertinimo ir vidaus darbo kontrolės darbo grupės