Apie mokyklą

27 vasario 2016

 

MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, šiuolaikiška, nuolat besimokanti, atskleidžianti kiekvieno mokinio gebėjimus, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti mokykla.

  

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo išsilavinimą, bendradarbiaujant su tėvais, sudarant sąlygas prasmingai saviraiškai ugdyti vertybines nuostatas, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, meninius ir estetinius gebėjimus, atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Saugus, sėkmingas, kūrybingas mokinys, turintis savo gyvenimo tikslą, laisvai pasirenkantis naujas veiklas, gebantis planuoti savo gyvenimo karjerą.