„Tikiu aš dieną didelę ir šviesią...“

2022 m. vasario 4 d.

Vasario 3 d. mokyklos bibliotekoje skambėjo iškilaus lietuvių poeto Bernardo Brazdžionio eilės. Šie poezijos skaitymai buvo skirti 115-osioms mūsų tautos šauklio gimimo metinėms paminėti.

Bibliotekininkei trumpai apžvelgus poeto gyvenimo kelią bei jo kūrybos reikšmę mūsų tautos istorijai ir kultūrai, jo eiles skaitė ne tik 7a klasės mokiniai, bet ir lietuvių kalbos mokytoja Jonė Kavaliauskaitė bei socialinė pedagogė Rūta Šuliauskienė.