Tarptautinis mokinių projektas "Common roots"

2024 m. birželio 7 d.

Š. m. birželio 2-6 d. mūsų mokyklos ir Lenkijos Halinovo mokyklos moksleiviai įgyvendino bendrą tarptautinį projektą "Common roots" (Bendros šaknys). Projektas skirtas gilinti mokinių istorines, kultūrines ir kalbines žinias apie Lietuvos ir Lenkijos bendrą paveldą, taip pat skatinti tarpkultūrinį supratimą ir bendradarbiavimą. Savaitės trukmės vizitas buvo suplanuotas įvairiomis veiklomis ir patyrimais. Projektas prasidėjo mokinių susitikimais, kurių metu jie susipažino ir pasirinko tyrimo temas susijusias su abiejų šalių istorija, kultūra bei tradicijomis. Mokiniai dirbo grupėse, rinko informaciją ir rengė pateiktis. Projekto metu dalyviai vyko į edukacines išvykas po Vilnių ir Trakus, kur aplankė svarbiausias istorines vietas ir dalyvavo edukacinėse programose.

Didelį įspūdį svečiams paliko vizitas į Lenkijos ambasadą, bei susitikimas su ambasadoriumi. Taip pat aplankytas Pažaislio vienuolyno ansamblis mokiniams labai patiko. Sugrįžę iš išvykų, mokiniai parengė pateiktis, kurias pristatė projekto dalyviams ir mokytojams, dalindamiesi savo tyrimų rezultatais ir įžvalgomis. Projekto pabaigoje vyko atsisveikinimo ceremonija, kurioje dalyviai dalijosi įspūdžiais, dėkojo vieni kitiems ir keitėsi simbolinėmis dovanomis. Paskutinę vizito dieną buvo pasodintas draugystės beržas, simbolizuojantis augančią draugystę tarp dalyvių. Užmegztos draugystės ir įgytos patirtys liks dalyvių širdyse ir taps ilgalaikiu prisiminimu apie šią nuostabią tarptautinę patirtį.