Finansinių ataskaitų rinkiniai

Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Finansinių ataskaitų rinkiniai“ pateikiami įstaigos finansinių ataskaitų ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai. Tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

  • Ataskaitos už 2024 metus

  • Ataskaitos už 2023 metus

  • Ataskaitos už 2022 metus

  • Ataskaitos už 2021 metus

  • Ataskaitos už 2020 metus

  • Ataskaitos už 2019 metus

  • Ataskaitos už 2018 metus

  • Ataskaitos už 2017 metus

  • Ataskaitos už 2016 metus

  • Ataskaitos už 2015 metus