Lietuvių kalbos dienos ,,Nemuno“ mokykloje

2019 m. kovo 15 d.

Nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios mokykloje vyko daugybė renginių, skirtų lietuvių kalbai puoselėti ir lietuvių kalbos mokymosi motyvacijai stiprinti.

Pirmokėliai (mokytojos D. Vijeikienė ir G. Levinskienė) dalyvavo kūrybinėje popietėje ,,Linksmoji abėcėlė“, antrų klasių mokiniai (mokytojos I. Jesevičienė ir M. Paulauskienė) užaugino gražiausių lietuviškų žodžių medelius, trečios klasės (mokytoja N. Janonytė) mokiniai kūrė ir iliustravo pasaką, o ketvirtokai (mokytoja Z. Skatikienė) varžėsi, kas geriausiai išmano tautosaką. Antrų – ketvirtų klasių mokiniai mankštino pirštelius ir rašė dailyraštį. Mokyklos septintokai dalyvavo kalbos varžytuvėse ,,Kalba – tai brasta per laiko upę“, o šeštokai – kūrė ir iliustravo sakmes.
Lietuvių kalbos mokytoja R. Boreikienė