Mokyklos bendruomenei apie COVID-19


Kaip elgtis, jei SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU UGDYMO ĮSTAIGOJE TURĖJO VAIKAS, kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai kaupinių metodu.

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma, mokiniai dalyvauja ugdymo procese.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • izoliacija taikoma – 7 dienos.
Kaip elgtis, jei SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU UGDYMO ĮSTAIGOJE TURĖJO VAIKAS, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma, mokiniai dalyvauja ugdymo procese.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • izoliacija taikoma – 7 dienos.
Kaip elgtis, jeigu turėjau sąlytį su COVID-19 sergančiu asmeniu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ar pirminio profesinio ugdymo įstaigoje (DARBUOTOJAMS)

UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • mažesniu nei 1 m. atstumu, ilgiau nei 4 val. privalo izoliuotis 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija NEBUS TAIKOMA jei darbuotojas atliks savikontrolę greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT): pagal algoritmą GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.;
 • didesniu nei 1 m. atstumu, trumpiau nei 4 val. izoliacija yra netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

SOCIALINĖJE APLINKOJE (koncerte, pietaujant draugų kompanijoje ir kt.):

 • izoliacija netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Jei yra galimybė, rekomenduojamas nuotolinis darbas.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • privaloma izoliacija 7 dienas (skaičiuojama nuo teigiamo PGR / antigeno testo gavimo datos, atlikto mobiliajame punkte, ASPĮ);
 • izoliacija nebus taikoma, jei darbuotojas atliks savikontrolę GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.
Nedarbingumo pažymėjimo dėl privalomos izoliacijos išdavimas

Primename: 

 • Susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas.
 • Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus kviečiame registruotis tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. 
 • Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją ir pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) bei nurodyti sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis.