Informacija apie laisvas darbo vietas

04 birželio 2018

 ______________________________________________________________

Pareigos  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas 0,5 etato.

Darbo vieta Kauno „Nemuno“ mokykla

 Reikalavimai:

Darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios Būti įgijusiam logopedo kvalifikacinę kategoriją ir kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“; Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, saugos ir sveikatos darbe, higienos ir sanitarijos normomis bei taisyklėmis; Logopedas turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją ir specialiąją programą.
Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis

Funkcijos: Specialiosios švietimo pagalbos vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, teikimas.

Darbo užmokestis: Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Darbo užmokestis - 800 eurų.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą;
Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.Dokumentai priimami „Nemuno„ mokyklos adresu: A.ir J. Gravrogkų g. 9, Kaunas LT-51453 arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai +370 37  45 44 19

Dokumentų priėmimo terminas 2024-06-18
___________________________________________________________________________